Disclaimer Sporttesten.nl

Op het gebruik van de website (www.sporttesten.nl) en haar publicaties zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website en haar publicaties wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sporttesten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie uit onze publicaties en de informatie die staat weergegeven op onze website. Evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Sporttesten.nl spant zich in om de inhoud van Sporttesten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Sporttesten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sporttesten.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op Sporttesten.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Externe links

Onze site of publicaties kunnen links bevatten naar externe sites. Sporttesten is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (inclusief whitepapers, e-book etc.) liggen bij Sporttesten.nl en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sporttesten.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s, whitepapers, e-book of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Sporttesten.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.