Les 1: Laagdrempelig testen & meten

Onderdeel 1: Lichaamsgewicht

Neem contact op
Sporttesten

Intro

Neem contact op
Sporttesten

Inhoud lichaamsgewicht

Dit onderdeel omvat:

  • Uitgebreide informatie per test
  • Bronnen & Referenties

Een van de eenvoudigste testen om uit te voeren is het meten van het lichaamsgewicht. Hiervoor is een weegschaal vereist en de voorkeur gaat uit naar een geijkte weegschaal. Dit wil zeggen dat de weegschaal eens in de zoveel tijd vergeleken wordt met de “standaard”. Eventuele verschillen in de uitslagen worden dan bijgewerkt. Verder is het van belang dat het wegen van het lichaamsgewicht zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden gebeurt:

  • Zelfde tijdstip
  • Zelfde omgeving (binnen of buiten)
  • Zelfde ondergrond (bij voorkeur een harde en vlakke ondergrond)
  • Zonder schoenen
  • In ondergoed (of vaste kleding, zodat dit gelijk blijft)

Het lichaamsgewicht van een persoon verandert in zijn of haar leven continue. In de pubertijd is er een grote toename in gewicht te zien. In totaal wordt 50% van het volwassen lichaamsgewicht in deze periode aangemaakt. In het algemeen ziet men bij jongens dat de Peak Weight Velocity (PWV; grootste toename in gewicht) vaak tegelijk plaatsvindt met de Peak Height Velocity (PHV). Bij meisjes zit ongeveer een half jaar vertraging van de PWV ten opzichte van de PHV. Voornamelijk voor sportende kinderen is het interessant om de PWV in kaart te brengen omdat dit vaak de fase is waarin kinderen moeite hebben met simpele motorische taken zoals balans, rennen en het veranderen van richting.

De eenvoudigste methode om de PWV te berekenen is door het gewicht te delen door de leeftijd van het kind. Deze waarde kan vervolgens vergeleken worden met de voorgaande waardes. Door dit met behulp van een grafiek te visualiseren is in een oogopslag te zien wanneer er een sterke toename is in het gewicht en het moment dat er sprake is van de PWV fase.

  1. Wells, J.C.K. and Fewtrell, M.S., 2006. Measuring body composition.Archives of disease in childhood91(7), pp.612-617. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2082845/
  2. Lloyd, R.S., Cronin, J.B., Faigenbaum, A.D., Haff, G.G., Howard, R., Kraemer, W.J., Micheli, L.J., Myer, G.D. and Oliver, J.L., 2016. National Strength and Conditioning Association position statement on long-term athletic development. Journal of Strength and Conditioning Research30(6), pp.1491-1509.http://www.igotrypt.com/files/The_National_Strength_And_Conditioning_Association96550.pdf
  3. Wormhoudt, R., Teunissen, J. W., & Savelsbergh, G. J. P. (2012, 2013). Athletic Skills model voor een optimale ta- lent ontwikkeling (Athletic Skills Model for optimizing talent development). ARKO Uitgever.

Onderdelen van deze module

Neem contact op
Sporttesten

1. Lichaamsgewicht

Een van de gemakkelijkste test om uit te voeren is het meten van het lichaamsgewicht.

Neem contact op
Sporttesten

2. Lichaamslengte

Deze waarde komt terug in andere testen en berekeningen.

Neem contact op
Sporttesten

3. BMI berekenen

De Body Mass Index (BMI) is een waarde die vaak gebruikt wordt om aan te geven of iemand een gezond of ongezond gewicht heeft.

Neem contact op
Sporttesten

4. Vetpercentage

De BMI zegt iets over de verhouding van het lichaamsgewicht ten opzichte van de lichaamslengte.

Neem contact op
Sporttesten

5. Bloeddruk

Het meten van de rustpols is iets anders dan de bloeddruk. De hartslag zegt iets over hoe vaak het hart daadwerkelijk klopt.